Meer mannen aan de anticonceptie

De gemeente Rotterdam gaat een actieplan opstellen om het gebruik van anticonceptie door mannen te stimuleren. Dat is de uitkomst van een debat over anticonceptie voor kwetsbare ouders in de Rotterdamse raad. Tot nu toe focust dit project zich bijna geheel op vrouwen en meisjes. GroenLinks stelde echter terecht dat er bij conceptie ook (vrijwel) altijd een duidelijke rol weggelegd is voor de man. De voorstel van de partij om hier meer aandacht aan te besteden werd met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad.

Volgens fractievoorzitter Judith Bokhove valt er nog een wereld te winnen in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. ‘De wethouder zwengelde vooral de discussie over verplichte anticonceptie aan. Afgelopen jaar is echter duidelijk geworden dat de preventieve route, waarbij kwetsbare Rotterdammers worden gestimuleerd om anticonceptie te gebruiken, nog veel effectiever kan. Daar willen we nu dus ook de mannen bij betrekken.’ 
 
Het project ‘anticonceptie voor kwetsbaar ouderschap’ focust niet alleen op beschikbaarheid van anticonceptie, maar ook op het trainen van zorgverleners die werken in de opvang, jeugdzorg of wijkteams. Ook deze doelgroepen worden nu uitgebreid, dankzij een voorstel van GroenLinks. ‘Wij denken bijvoorbeeld aan medewerkers van abortusklinieken en SOA-poli’s’, aldus Jimmy Smet, burgerraadslid van GroenLinks Rotterdam. ‘Zij komen dagelijks in aanraking met Rotterdammers die onbeschermde seks hebben gehad en kunnen het gesprek aangaan over de gevolgen van een eventuele zwangerschap en hoe dat voorkomen kan worden.’